Art. 314. In artikel 4.4.2, 1 en 2, eerste lid, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012, worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.