Art. 317. In artikel 4.4.6, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.