Art. 318. In artikel 4.4.7/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2012, worden de woorden “aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsaanvragen” vervangen door de woorden “aanvragen voor een omgevingsvergunning”.