Art. 319. In artikel 4.4.9, 1, eerste lid, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.