Afdeling I.
De vaststelling van de verontreinigde en potentieel verontreinigde wateren


Art. 5.

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de nitraatrichtlijn worden alle wateren in het Vlaamse Gewest aangeduid als wateren die door verontreiniging worden be´nvloed of zouden kunnen worden be´nvloed indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 van de nitraatrichtlijn achterwege blijven.

In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regering, overeenkomstig de criteria van bijlage I van de nitraatrichtlijn, wateren aanduiden die geen wateren zijn die door verontreiniging worden be´nvloed of zouden kunnen worden be´nvloed indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 van de nitraatrichtlijn achterwege blijven.