Art. 320. In artikel 4.4.12 van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.