Art. 321. In artikel 4.4.13, 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.