Art. 327. In artikel 4.4.20, 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.