Art. 332. In artikel 4.4.26, 2, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”.