Art. 342.

In artikel 5.2.2, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 het woord “verkavelingsvergunning” wordt vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”;


2 de woorden “verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning” worden vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.