Art. 343.

In artikel 5.2.3 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 1 wordt het woord “verkavelingsvergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”;


2 in paragraaf 2 worden de woorden “wijziging van de verkavelingsvergunning” telkens vervangen door de woorden “bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”;


3 in paragraaf 4 wordt het woord “verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.