Art. 344.

In artikel 5.2.5, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 de woorden “stedenbouwkundige vergunning” worden vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 het woord “verkavelingsvergunning” wordt vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.