Art. 347. Artikel 5.3.2 van dezelfde codex wordt opgeheven.