Art. 349. In artikel 5.4.3, 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.