Art. 350. In artikel 5.4.4 van dezelfde codex worden de woorden “vergunning voor handelingen” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning”.