Art. 352.

In artikel 5.6.6 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010 en 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


2 in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


3 in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van woningen of een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen of voor het verkavelen van gronden”.