Art. 354. Artikel 7.2.1 van dezelfde codex wordt opgeheven.