Art. 355. In artikel 7.4.7 van dezelfde codex wordt de zin “Desalniettemin voldoet de gemeente niet aan de ontvoogdingsvoorwaarden, vermeld in artikel 7.2.1, 1.” opgeheven.