Art. 356. In artikel 7.5.3, 1, vierde lid, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunningen” vervangen door het woord “omgevingsvergunningen”.