Art. 362. Artikel 7.5.9 van dezelfde codex wordt opgeheven.