Art. 363.

Artikel 8.1.1 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:


“Art. 8.1.1. Deze codex wordt aangehaald als “Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” en afgekort als VCRO.”.