Art. 367.

In artikel 25, 1, 1, van hetzelfde decreet wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.