Art. 368.

In artikel 44 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.