Afdeling 29.
Wijzigingen van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders


Art. 370. In artikel 3 van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.