Art. 372. In artikel 5.4.2 van hetzelfde decreet wordt het woord “verkavelingsvergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.