Art. 373. In artikel 5.4.3 van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen” en het woord “verkavelingsvergunning” door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.