Art. 378. In artikel 6.4.6, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning; een milieuvergunning overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”.