Art. 379. In artikel 10.3.1 van hetzelfde decreet worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden”.