Art. 385. Aan artikel 42, 2, derde lid, 1, van hetzelfde decreet worden de woorden “of van het Vlaamse milieurecht” toegevoegd”.