Art. 4.

Het opschrift van hoofdstuk III van dezelfde wet wordt vervangen door het volgende opschrift :


Hoofdstuk III. - Bepalingen betreffende de vervoersvergunningen en de beheerders ".