Art. 7.

De artikelen 5, 6 en 8 van dezelfde wet worden opgeheven.