Art. 8.

In artikel 7 van dezelfde wet worden de woorden " De vergunning of toelating bedoeld in artikel 3 " vervangen door de woorden " De vervoervergunning ".


In artikel 9, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden " de voorschriften van de algemene voorwaarden waarvan de tekst bij de vergunningsakte is gevoegd of onder de voorwaarden, die in de toelatingsakte zijn vermeld " vervangen door de woorden " de voorwaarden die in de vervoervergunning zijn vermeld ".


In het opschrift van hoofdstuk IV en in de artikelen 9, eerste lid, 10, tweede lid, 11, derde lid, 14 en 15, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden " houder van een gasvervoervergunning of -toelating " vervangen door de woorden " houder van een vervoervergunning ".


In artikel 13, derde lid, van dezelfde wet worden de woorden " houder van een vervoervergunning of - toelating " vervangen door de woorden " houder van een vervoervergunning ".


In artikel 15, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden " gasvervoersdienst of gasvervoerder " vervangen door het woord " vervoeronderneming ".