Art. 18.

Het opschrift van hoofdstuk VI van dezelfde wet wordt vervangen door het volgende opschrift :


" Hoofdstuk VI. - Sancties ".