Art. 19.

In artikel 18 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 

1. in het eerste lid worden de woorden " in artikel 19 " vervangen door de woorden " in de artikelen 19 en 20/1 ";
2. in het tweede lid worden de woorden " van een gasvervoervergunning of -toelating " vervangen door de woorden " van een vervoervergunning ".