Art. 20. In artikel 19, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden " van de artikelen 3 en 22 " vervangen door de woorden " van artikel 22 ".