Art. 23.

Het opschrift van hoofdstuk VII van dezelfde wet wordt vervangen door het volgende opschrift :


" Hoofdstuk VII - Diverse bepalingen ".