Art. 28.

Artikel 181 van dezelfde wet, gewijzigd door de wet van 29 juli 1983 en het koninklijk besluit van 16 juni 1994, wordt vervangen door de volgende bepaling :


" De distributieondernemingen dragen, tegen de reŽle kostprijs, de kosten die de gasondernemingen maken ter uitvoering van openbare dienstverplichtingen betreffende de bevoorrading in aardgas van distributieondernemingen. "