Art. 30.

Het koninklijk besluit van 20 juli 1994 betreffende de verwerving van ter beurze genoteerde aandelen van Distrigas wordt opgeheven.