Art. 62ter.

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de personen, vermeld in artikel 61, 2.