Onderafdeling I.
Toepassingsgebied


Art. 4.1.29.
De aansluiting op en het gebruik van het distributienet voor de afname en/of injectie van elektriciteit, aardgas of biogas, [de activiteiten inzake databeheer], in voorkomend geval, de ondersteunende diensten en de openbaredienstverplichtingen, maken het voorwerp uit van gereguleerde tarieven.