Afdeling 4/2.
Aanrekening van de kosten voor de productie en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie ? drinkwatercomponent


Art. 16quater/4.

[...]

 

Zie art. 4.4.1.