Bijlage 4.
Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Bijlage 4 wordt gewijzigd bij art. 3, B.Vl.R. 14 september 2021, B.S. 14 september 2021

Art. 3 In bijlage 4 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 5 september 2018 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2019, worden aan de inleidende tekst, na de zin “Bij sommige vragen wordt u doorverwezen naar addenda waar u een vraag moet beantwoorden of waar u gedetailleerde informatie krijgt over documenten die u bij uw aanvraag moet voegen.” de volgende zinnen toegevoegd:
“Als het omgevingsloket bij specifieke vragen alleen de mogelijkheid biedt om gestructureerde velden in te vullen, bent u verplicht die velden in te vullen. U mag die informatie niet elders opladen.”