Bijlage 5.
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Bijlage 5 wordt gewijzigd bij art. 5, B.Vl.R. 7 juni 2017, B.S. 4 juli 2017

 

U kan het formulier hier downloaden

Art. 5

In het inleidend gedeelte van bijlage 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017, wordt in het antwoord op de derde vraag na de zinsnede “www.omgevingsloket.be.” een tweede lid ingevoegd, dat luidt als volgt:


“Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse overheid. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.”.