Bijlage 6.
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling

Bijlage 6 wordt gewijzigd bij art. 5, B.Vl.R. 9 augustus 2021, B.S. 14 september†2021

Art. 5 In bijlage 6 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 5 september 2018 en gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 18 maart 2019 en 23 augustus 2019, worden aan de inleidende tekst, na de zin “Bij sommige vragen wordt u doorverwezen naar addenda waar u een vraag moet beantwoorden of waar u gedetailleerde informatie krijgt over documenten die u bij uw aanvraag moet voegen.” de volgende zinnen toegevoegd:
“Als het omgevingsloket bij specifieke vragen alleen de mogelijkheid biedt om gestructureerde velden in te vullen, bent u verplicht die velden in te vullen. U mag die informatie niet elders opladen.”.: