Bijlage 7.
Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

U kan het formulier hier downloaden

Bijlage 7. wordt vervangen bij art. 6, B.Vl.R. 9 augustus 2021, B.S. 14 september 2021


Art. 6. In bijlage 7 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 en gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 5 september 2018 en 13 oktober 2020 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021, worden aan de inleidende tekst, na de zin “Bij sommige vragen wordt u doorverwezen naar addenda waar u een vraag moet beantwoorden of waar u gedetailleerde informatie krijgt over documenten die u bij het formulier moet voegen.” de volgende zinnen toegevoegd:
“Als het omgevingsloket bij specifieke vragen alleen de mogelijkheid biedt om gestructureerde velden in te vullen, bent u verplicht die velden in te vullen. U mag die informatie niet elders opladen.”.