Bijlage 19.
Mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10†september 2002 en werd verleend voor een termijn van twintig jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur

U kan het formulier hier downloaden

Bijlage 19. wordt gewijzigd bij art. 7, B.Vl.R. 9 augustus 2021, B.S. 14 september 2021

Art. 7 In bijlage 19 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 en gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 7 juni 2017, 5 september 2018 en 13 oktober 2020, worden aan de inleidende tekst, na de zin “Bij sommige vragen wordt u doorverwezen naar addenda waar u een vraag moet beantwoorden of waar u gedetailleerde informatie krijgt over documenten die u bij uw aanvraag moet voegen.” de volgende zinnen toegevoegd:
“Als het omgevingsloket bij specifieke vragen alleen de mogelijkheid biedt om gestructureerde velden in te vullen, bent u verplicht die velden in te vullen. U mag die informatie niet elders opladen.”.