Art. 5.2.2.9bis.1.

Deze subafdeling is van toepassing op de volgende activiteiten:

1 de voorbehandeling van extern aangevoerde vloeibare of slibachtige bedrijfsafvalstromen waarbij afvalwater ontstaat, en de zuivering van dat afvalwater;
2 de zuivering van extern aangevoerd bedrijfsafvalwater.