Art. 5.2.2.9bis.2. Voor geleide emissiepunten van procesonderdelen en handelingen die afgedekt en afgezogen worden, geldt er voor vluchtige organische stoffen met een dampspanning van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35 C een emissiegrenswaarde voor de som van de organische stoffen van 20 mg/Nm in het geloosde afgas.