Art. 17/1.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2, e):

1 een natuurlijke persoon zijn;
2 in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4, h), nadat de persoon geslaagd is voor het examen, vermeld in artikel 43/6, 1;
3 [...]