Art. 17/5.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 2, i):

1 een natuurlijke persoon zijn;
2 in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4, l), nadat de persoon de opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/10, 1;
3 een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, 2, hebben voorgelegd aan het departement of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4, l).